United States VN

(+84) 8 7300 9300

info@actioncoach.asia

(+84) 8 7300 9300

info@actioncoach.asia

ĐỘI NGŨ ACTIONCOACH VIỆT NAM

HỒ QUANG MINH

Master Licensee

Nhà sáng lập kiêm chủ tịch HĐQT BCA, là người tiên phong mang mô hình kết nối kinh doanh BNI về Việt Nam

NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG

CEO

Huấn luận viên ActionCOACH đầu tiên tại Việt Nam và là chuyên gia trong lĩnh vực Tái cấu trúc Doanh nghiệp ...

Ông Kim Sour IV

Franchise Partner

Ông Kimsour hiện là chủ sở hữu và giám đốc điều hành của Lotus Printing and Production House, một thương hiệu ...

Phimphone Duangsavanh

Franchise Partner

bà Phimphone đang giữ chức vụ Giám đốc BNI Lào, đồng thời, bà cũng là đối tác nhượng quyền của ActionCOACH tại khu vực ...

TÌM FRANCHISE PARTNER

TÌM FRANCHISE PARTNER

TÌM FRANCHISE PARTNER

© 2015 ActionCOACH Vietnam